MİRHA (COMMIPHORA MOLMOL)

Mirha (commiphora molmol) genellikle Arabistan'ın güneyi, Afrika'nın kuzeydoğusu, Somali ve Kenya'da bulunur.Geleneksel olarak yaraları, ağız ülserlerini, ağrıları, çatlakları, mide rahatsızlıklarını, bakteriyel enfeksiyonları ve iltihaplı hastalıkları tedavi etmek için kullanılmıştır. Fitokimyasal çalışmalar terpenoidler (monoterpenoidler, seskiterpenoidler ve uçucu/esansiyel yağlar), diterpenoidler, triterpenoidler ve steroidler içerdiğini göstermiştir.Bilimsel araştırmalar, anti-inflamatuar, antioksidan, anti-mikrobiyal, nöroprotektif, anti-diyabetik, anti-kanser, analjezik, anti-parazitik vb. gibi çeşitli biyolojik aktiviteler gösterdiğini ortaya koymuştur. Son zamanlarda Covid-19 gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı da işe yaradığı gözlemlenmiştir1.

 

Mirha aromatik sakızlı bir reçinedir. Pek çok tıbbi özelliği vardır ve Hindistan, Çin, Roma ve Yunanistan'da mide şikayetleri, cilt enfeksiyonları, ağrı, dismenore, göğüs rahatsızlıkları vb. gibi ağrılı ve inflamatuarlı hastalıkların tedavisinde klinik olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır2,3,4. Mirha özellikle yaygın bir analjeziktir. Avrupalılar morfinin keşfine kadar 2000 yıldan fazla bir süre boyunca mirhayı yaraları temizlemek ve ağrıyı hafifletmek için kullanmıştır. Farmakolojik çalışmalar ayrıca mirhanın antiinflamatuar, sitotoksik, anestezik ve antimikrobiyal etkiler dahil olmak üzere birçok aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir5.

 

Çin’de frankincense ve mirha, ağrının giderilmesi ve kan dolaşımının aktivasyonu için sinerjik bir etki elde etmek ve özellikle inflamatuar hastalıkların (romatoid artrit gibi) tedavisi için klinik olarak sıklıkla birlikte kullanılmıştır.6

 

Artrit ve inflamatuar hastalıklar mirha ile tedavi edilmiştir7Mısır'da mirha reçinesi, anti-parazit maddesi olarak Mirazid adı altında pazarlanmaktadır 8. Arap tıp sistemlerinde mirha, mide ve iltihaplı hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır 9Genellikle yaralanma, ağrı, şişlik, eklem iltihabı ve kırıkların tedavisinde frankincense ile birlikte uygulanır 10. Yaraları, cilt ülserlerini ve empirozu tedavi etmek için dermatolojide geniş bir uygulamaya sahiptir 11Mirhanın pıhtılaşmış kanı parçalama ve kan dolaşımını artırma yeteneği, artrit, kırık, travma ve tümörlerin tedavisinde kullanımının temelini oluşturur 12,13Çin artık dünyanın en büyük mirha ithalatçısı haline gelmiştir ve genellikle ilaçlarda kullanılmaktadır.1

Ortaçağ doktorlarının en büyüklerinden olan Müslüman doktor Al-Razi, mirhayı böbrek ve mesane rahatsızlıklarını tedavi etmek ve şişkinliği gidermek için kullanmıştır.1

 

References:

1. Gaber E. S. B., Lamiaa W., John O. T., Hazem M. S., Ali M. Z., Opeyemi A. A., Titilade K. A. T., Hayder M. A. K., Ali I. A. G., Athanasios A., Marios P., Commiphora myrrh: a phytochemical and pharmacological update,  Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. Volume 396, pages 405–420.

2. El Ashry, E. S., Rashed, N., Salama, O. M. & Saleh, A. Components, therapeutic value and uses of myrrh. Pharmazie 58, 163–168 (2003).

3. Shen, T. & Lou, H. X. Chemical constituents from resin of Commiphora species and their biological activities. Nat. Prod. Res. Devel20, 360–366 (2008).

4. Su, S. L. et al. Evaluating bioactivity of myrrh oil from Commiphora myrrha and analyzing the volatile components by GC–MS. J. Nanjing Univ. Tradit. Chin. Med24, 109-115 (2008).

5. Massoud, A. M., El Ebiary, F. H., Abou-Gamra, M. M., Mohamed, G. F. & Shaker, S. M. Evaluation of schistosomicidal activity of myrrh extract: parasitological and histological study. J. Egyp. Soc. Parasitol34, 1051–1076 (2004).

6. Shulan S., Jinao D., Ting C., Xiaochen H., Erxin S., L.Y., Kaifeng W., Yue Z., Jianming G., Sheng G., Pei L., Dawei Q. & Yuping T.(2015), Frankincense and myrrh suppress inflammation via regulation of the metabolic profiling and the MAPK signaling pathway, Scientific Reports | 5:13668 | DOI: 10.1038/srep13668.

7. Ding X, Staudinger JL (2005) The ratio of constitutive androstane receptor to pregnane X receptor determines the activity of guggulsterone against the Cyp2b10 promoter. J Pharmacol Exp Ther 314:120

8. Abdul-Ghani RA, Loutfy N, Hassan A (2009a) Myrrh and trematodoses in Egypt: an overview of safety, efficacy and effectiveness profiles. Parasitol Int 58:210–214

9. Al-Harbi MM, Qureshi S, Raza M et al (1997) Gastric antiulcer and cytoprotective effect of Commiphora molmol in rats. J Ethnopharmacol 55:141–150

10. Al-Bishri WM, Al-Attas OS (2013) Guggul resin extract improve hyperglycemia and lipid profile in streptozotocin induced diabetes mellitus in rats. Life Science Journal 10

11. Shen T, Li G-H, Wang X-N et al (2012) The genus Commiphora: a review of its traditional uses, phytochemistry and pharmacology. J Ethnopharmacol 142:319–330

12. Singhuber J, Zhu M, Prinz S et al (2009) Aconitum in Traditional chinese medicine—a valuable drug or an unpredictable risk? J Ethnopharmacol 126:18–30

13. Yang Y (2009) Chinese herbal medicines: comparisons and characteristics e-book: Elsevier Health Sciences